S13 KA24DE Ecu to S14 Engine Harness Jumper
S13 KA24DE Ecu to S14 Engine Harness Jumper
S13 KA24DE Ecu to S14 Engine Harness Jumper
S13 KA24DE Ecu to S14 Engine Harness Jumper S13 KA24DE Ecu to S14 Engine Harness Jumper S13 KA24DE Ecu to S14 Engine Harness Jumper

S13 KA24DE Ecu to S14 Engine Harness Jumper

*Discontinued*

 

 

S13 KA24DE ECU to S14 Engine Harness Jumper

 

Jumper for you to use the S13 Ecu on a S14

 

 

more

240sx ka24de s13 s14

$300.00